ருபாலின் இழுவை ரேஸ் முன்னாள் மாணவர்களின் அலங்காரம் வரிகளின் மிருகத்தனமான நேர்மையான ஆய்வு

ருபாலின் இழுவை ரேஸ் முன்னாள் மாணவர்களின் அலங்காரம் வரிகளின் மிருகத்தனமான நேர்மையான ஆய்வு

நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக நினைத்தபோது, ​​எவ்வளவு ஆதிக்கத்தை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தபோது ருபாலின் இழுவை ரேஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில், பூம் - அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ராணியும் ஒரு அலங்காரம் வரியை வெளிப்படுத்துகிறது. உண்மையில், நாங்கள் அலங்காரம், இழுத்தல் மற்றும் முதலாளித்துவம் ஆகிய இரண்டின் பொற்காலத்தில் இருக்கிறோம், எனவே அது உண்மையில் எண்ணிக்கை.ஆனால் ஒரு ராணி டெல்லியில் நல்லவள் என்பதால் அவள் சிறந்த அலங்காரம் செய்யப் போகிறாள் என்று அர்த்தமல்ல. ஒரு ராணி ஒரு குவளையைத் திருப்ப முடியும் என்பதால், அவள் ஒரு சிறந்த தட்டு மாறும் என்று அர்த்தமல்ல. எனவே இங்கே நான் இருக்கிறேன், உங்கள் நட்பு அண்டை இழுவை ராணி முதலாளித்துவத்தை வெறுப்பதில் தீவிரமானவர், ஆனால் இலவச விஷயங்களைப் பெறுவதை நேசிக்கிறார் (நீங்கள் அதை வாங்கவில்லை என்றால் அது முதலாளித்துவம் அல்ல !!!) இந்த அலங்காரம் வரம்புகளின் சுற்றுப்பயணத்திற்கு உங்களை அழைத்துச் செல்ல .

மினுமினுப்புகள் முதல் மினுமினுப்புகள் வரை (தானாகவே மூன்று முறை வயிற்றுக்கு மாற்றப்பட்டது, இது எனக்கு மிகவும் பிடித்தது TBH), நிழல் தட்டுகள் முதல் அதிக நிழல் தட்டுகள் வரை, உங்கள் நல்ல பெயரை கேள்விக்குரிய பெயரிடப்பட்ட சில ஐ ஷேடோக்களுக்கு அருகில் வைத்து விற்க என்ன அர்த்தம்? 50 குறிப்புகள்? எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அதைக் கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு உதவ முயற்சிக்கிறேன். மேலும், அங்குள்ள ஏதேனும் மேக்கப் பிராண்டுகள் ஒரு வரியில் கூட்டாளராக விரும்பினால், நீங்கள் எனக்கு ஒரு ட்வீட் அல்லது டி.எம். ஐ கைவிடலாம், நான் இருக்கிறேன்.

இந்த பெண்களைச் செய்வோம்!