சில நிர்வாண கல்லூரி பெண்கள் கலைக்காக, கொலம்பியா நூலகத்தில் தங்களைத் தாங்களே தயாரிக்கிறார்கள்

சில நிர்வாண கல்லூரி சிறுமிகள் கொலம்பியாவின் நூலகத்தில் ஒரு பெண்ணிய கலை வகை திரைப்படத்தை படமாக்கினர், இது சோரியாரிட்டி துவக்க பகடியுடன் முடிந்தது. 'நிர்வாண கல்லூரி பெண்கள்' மற்றும் 'என் ஐவி லீக் அல்மா மேட்டர்' இரண்டையும் தட்டச்சு செய்யும்போது இது எப்போதும் ஒரு நல்ல நாள்.